Plán ŠD 2014/2015

 

Tématický plán školní družiny na šk.r. 2014/2015

 

Září

 

Téma: „Seznamujeme se, aneb škola volá“

        ●  Poznáváme nové žáky i školní prostředí, seznamujeme se se spolužáky, pracovníky

           školy i se všemi vychovatelkami

        ●  Seznamujeme děti s řádem ŠD, bezpečností a režimem chodu ŠD

        ●  Hrajeme seznamovací hry s dětmi, vytváření kamarádských vztahů

        ●  Ohlížíme se za prázdninami, loučíme se s létem – kresba, malba

        ●  Povídáme si o rodině, bydlišti, o sobě

        ●  Rozvíjíme hrubou a jemnou motoriku pomocí provlékání, přebírání, navlékání,  

            třídění, modelování

        ●  Poznáváme okolí školy, učíme se bezpečnému a slušnému chování při vycházkách,         

            kázni v silničním provozu, upevňujeme znalost dopravních značek

        ●  Pořádáme jednoduché soutěže

        ●  Učíme se relaxovat

        ●  Vybíráme si kroužky a zájmové útvary pro tento školní rok

 

Říjen

Téma: „Podzim krásné barvy míchá“

●  Vybarvujeme omalovánky s podzimní tématikou, skládáme puzzle

●  Při vycházkách do okolí školy sbíráme přírodniny na tvořivou a zábavnou činnost

●  Malujeme „tajemného skřítka Podzimníčka“

●  Podle odborné literatury poznáváme stromy, keře, rostliny

●  Modelujeme přírodniny

●  Vyrábíme draky

●  Hovoříme o Haloweenu, dlabeme dýni

 

Listopad

Téma: „V zdravém těle zdravý duch“

       ●   Kontrolujeme běžnou denní hygienu (čistotu rukou, kapesníky, ručníky…), čistotu  

            oděvu a jeho vhodnost

       ●    Besedujeme o osobní hygieně, jejím významu a pravidlech

       ●   Ujasňujeme si znovu hygienické zásady při kašli, kýchání, použití WC, stolování atd.

       ●   Pracujeme na upevňování základních hygienických návyků při všech činnostech

       ●   Dodržujeme pravidla správného stolování = procvičujeme denně ve školní jídelně

       ●   Seznamujeme se s pravidly slušného chování ve veřejných prostorách

       ●   Zapouštíme podzimní barvy – rozpíjení, klovatina

       ●   Frotážujeme listy

       ●   Hrajeme si  na koberci - individuální výběr her, stavebnic, omalovánek, puzzle,

            hraček

       ●   Navštívíme lékárnu

 

Prosinec

Téma: „ Čas přání a zázraků“

      ●   Vyrábíme postavičky Mikuláše, anděla, čerta

      ●   Čteme si z knihy Lidové tradice o vánočních zvycích

      ●   Vyrábíme vánoční dekorace na výzdobu školní družiny, vánoční přáníčka pro rodiče a  

            výrobky na vánoční jarmark

     ●    Navštívíme vánoční výstavu v Muzeu T.G.M.

     ●    Posloucháme vánoční koledy

     ●    Sledujeme pohádku s vánoční tématikou

     ●    Posedíme u vánočního stromku a cukroví

 

Leden

Téma: „Radovánky s paní Zimou“

    ●   Ztvárňujeme výtvarně prožité vánoční svátky

    ●   Povídáme si o zdraví, nemoci, odpočinku, péči o tělo, stravování, pitném režimu

    ●   Povídáme si o tom, jak zacházet s léky, prohlížíme si cestovní lékárničku

    ●   Hrajeme si na lékaře a pacienty

    ●   Nebojíme se návštěvy ordinace- krátké dramatizace

    ●   Vaříme si bylinkový čaj

    ●   Sáňkujeme, hrajeme si  na sněhu, pozorujeme zimní přírodu

    ●   Vyhlašujeme soutěž o nejhezčího sněhuláka

 

Únor

Téma: „Pohádkový svět“

●   Čteme si a posloucháme pohádky

●   Kreslíme pohádkové bytosti

●   Hrajeme pohádkové kvarteto

●   Píšeme vlastní krátkou pohádku (starší děti), malé děti malují

●   Debatujeme o dobru a zlu

●   Procházíme se v okolí školy

●   Vyrábíme masky na karneval

●   Slavíme Masopust v tělocvičně

 

Březen

Téma: „Jaro nám ťuká na dveře“

        ●   Povídáme si o oblíbených knihách- Měsíc Knihy

  ●   Prohlížíme si dětské časopisy

  ●   Sledujeme venku změny v přírodě na jaře a povídáme si o nich

  ●   Vybarvujeme omalovánky s jarní tématikou

  ●   Vyrábíme dárky k MDŽ a ke Dni učitelů

  ●   Vyrábíme záložky do knihy

  ●   Zdobíme ŠD jarními výrobky

 

Duben

Téma: „Velikonoce- svátky jara“

  ●   Vyrábíme velikonoční dekorace

  ●   Zdobíme družinu velikonočními výrobky

  ●   Soutěžíme o nejhezčí výrobek s velikonoční tématikou, doma vyrobený s rodiči

  ●   Čteme z knihy Lidové tradice o Velikonočním týdnu a tradicích s ním spojenými

  ●   Posloucháme audio pohádky

  ●   Stavíme z lega

  ●   Vyrábíme čarodějnice

  ●   Pálíme čarodějnice v atriu školy s opékáním

 

Květen

Téma: „Voňavý květen“

  ●   Malujeme šeřík libovolnou technikou

  ●   Vyrábíme dárky pro maminky ke Dni matek

  ●   Vyprávíme si o svých maminkách

  ●   Zhotovujeme koláž kvetoucích stromů

  ●   Čteme si o bylinkách z odborné literatury

  ●   Připravujeme si bylinkovou pomazánku

  ●   Pozorujeme venku rozkvetlé stromy, upozorňujeme na nebezpečí hmyzu

  ●   Hrajeme si v atriu školy

 

Červen

Téma: „Hurá na prázdniny“

       ●   Hrajeme si  s papírem- skládáme vlaštovka, parník, loďka, čepice

         ●   Tvoříme  na balící papír obraz „Kam bychom chtěli jet na prázdniny?“

       ●   Tvoříme prázdninový vláček (volná technika)

       ●   Hrajeme si na koberci, či na dece v trávě- volný výběr her, stavebnic, knížek, časopisů

         ●   Učíme se napsat a poslat kamarádovi pohled z prázdnin

         ●   Slavíme Den dětí- soutěže v atriu školy

       ●   Rozloučení se školním rokem diskotékou

 

 

Příležitostné činnosti ŠD v šk.r. 2014/2015

 

Září

Uspořádáme soutěž o nejhezčí Obrázek z prázdnin

 

Říjen

Vyhlašujeme soutěž o nejoriginálnějšího draka, vyrobeného doma s rodiči

 

Listopad

Navštívíme lékárnu Dr.Maxe

 

Prosinec

Navštívíme  Muzeum T.G.M.- vánoční výstava

 

Leden

Soutěžíme o nejhezčího sněhuláka

 

Únor

Slavíme Masopust v tělocvičně školy

 

Březen

Věnujeme se v jednodenním projektu „Měsíc knihy“, svým oblíbeným knihám z domova

 

Duben

Pálíme čarodějnice v atriu školy

 

Květen

Navštívíme obchod s bylinkami

 

Červen

Slavíme Den dětí