Plán ŠD na šk.r.2015/2016

 

Září     2015/2016

Téma: Naše škola není bludiště

Odpočinková činnost  -    seznamujeme se s řádem ŠD, poučíme se o bezpečnosti, úrazech

                                     -    seznamujeme se s budovou školy, se školní jídelnou,

                                           s novými žáky, se zaměstnanci školy

                                     -     hrajeme sebepoznávací hry (podle hlasu, hmatu)

                                     -     vyprávíme si zážitky z prázdnin

                                     -     hrajeme si s konstrukčními stavebnicemi

                                     -     relaxujeme na podložce při hudbě

                                     -     hrajeme hru na kouzelná slovíčka- učíme se zdvořilosti

Pravidelná zájmová

                    činnost    -    pracovní č.

                                    -    literární

                                    -    rekreační

                                    -    zájmové útvary ŠD (výtvarný kroužek, kroužek šikovné ruce

 

                                                                                                                                                                                                                                                       

                      

Pracovní činnost         -    projektujeme ideální třídu (komp. 1,2,6)

                                     -    společně vymýšlíme a vyrábíme orientační bod ŠD pro nové děti

                                         (komp.1,2,6)

                                    -    zdobíme si třídu ŠD (komp.2,4,6)

                                    -   vybarvujeme pracovní listy s dopravní tématikou (komp.1,2,6)

                                    -    modelujeme dopravní prostředky
                                        (komp.2,5,6)

                                   -    vyrábíme dopravní pexeso (komp.2,3,4,6)   

 

Literární výchova     -    čteme na pokračování- kniha dle výběru dětí (komp.1,2,3,4,6)

                                  -    řešíme hádanky, rébusy, křížovky z dětských časopisů    

                                        (komp.1,2,3,6)

                                  -    pokoušíme se napsat článek o zážitku z prázdnin - kresba
                                        (komp.1,2,3,4,5,6)

                                  -    hovoříme o cestě do/ze školy, ptáme se na bezpečnost cesty

                                        (komp.1,2,3,4)

                                  -    shlédneme videokazetu o úrazech (komp.1,2,4)

     

Rekreační činnost     -    poznáváme okolí školy, hrajeme si na dětském hřišti V Parku

                                           
                                   -    zdůrazňujeme pobyt a pohyb na čerstvém vzduchu

                                   -    dbáme na bezpečnost na komunikacích, při hrách na hřišti

                                   -    prohlubujeme znalosti pravidel silničního provozu pro chodce

                                   -     všímáme si dopravních značek v okolí školy  

 

 

 

Říjen   2015/2016

Téma: Rozmanitost podzimní přírody

Odpočinková činnost-   řešíme kvízy s námětem podzimu

                                 -     skládáme puzzle

                                 -     prohlížíme si časopisy pro děti

                                 -     hovoříme o vitamínech

                                 -     kreslíme volnou kresbu z vyprávění o podzimu

 

 

 

 

Pracovní činnost      -     využíváme podzim. listy a plody ke tvorbě koláží (komp.1,2,3,6)

                                  -     vyrábíme Podzimáčka z přírodnin(komp.1,2,6)

                                  -     pořádáme výstavu podzimních přírodnin (komp.1,2,6)

                                  -     oblékáme papírové postavičky podle podzim. počasí(komp.1,2,6)

                                  -     obkreslujeme listy- využíváme pružné techniky(komp.1,2,6)

                                  -     připravujeme ovocný salát (komp.1,2,6)

                                  -     modelujeme podzimní plody (komp.1,2,6)

 

Literární výchova    -     pracujeme s atlasem hub(komp.1,2,6)

                                 -     skládáme jednoduchou básničku s podzimní tématikou(komp.1,3,6)

                                 -     pracujeme s pracovními listy na téma podzimu(komp.1,2,6)

                                 -     porovnáváme pomocí obrázků změny přírody v jednotl. ročních obdobích (komp.1,2,6)

                                 -     besedujeme nad obrázky ptactva s využitím atlasu ptactva (komp.1,3,6)

 

Rekreační činnost  -     upevňujeme při vycházkách pravidla chování v přírodě

                                -     sbíráme přírodniny

                                -     poznáváme podzim. ovoce v okolních zahradách

                                -     všímáme si znaků podzimu, změn v přírodě

Od tohoto měsíce do konce šk.roku vyhlašujeme každou 3.středu v měsíci "BAREVNÝ DEN" tzn, že
děti přijdou oblečené v co největším počtu kusů oblečení v dané barvě.

Na tento měsíc vyhlašujeme TMAVĚ ZELENÝ DEN.

 

 

Listopad  2015/2016

Téma: Naše obec, naše město

Odpočinková činnost  -   vyprávíme si o rozdílu mezi vesnicí a městem

                                    -   kreslíme své město/svou vesnici

                                    -   čteme si, posloucháme pověsti o našem městě/vesnici

                                    -   hodnotíme školní úspěchy- povzbuzujeme děti při neúspěchu

 

 

 

Pracovní činnost       -    stavíme obec, město z kostek (komp.2,4,6)

                                   -    modelujeme Pražskou bránu (komp.1,2,6)

                                   -    stříháme, lepíme- vyrábíme pohlednice z novinových výstřižků  rakovnického týdeníku Raport (komp.2,5,6)

                                   -    hrajeme si s konstrukční stavebnicí, stavíme ideální město (komp.2,4,5)

                                   -    stavíme Husovo náměstí z papírových krabiček (komp.2,3,5)

 

Literární výchova     -    snažíme se vyprávět vlastními slovy pověst o svém bydlišti (komp.1,2,3,6)

                                  -    vypracováváme seznam památek v našem okolí (komp.1,2,5,6)

                                  -     nacvičujeme dram. ztvárnění rakovnické pověsti (komp.1,2,3,6)

                                  -     v literatuře hledáme historii morového sloupu (komp.1,2,5,6)

                                  -     popisujeme cestu do knihovny, muzea, zdrav.zařízení  (komp.1,2,3,4,5)

 

Rekreační činnost    -    navštěvujeme Husovo náměstí

                                  -    zúčastňujeme se expozic rak.muzea

                                  -    hledáme historické budovy

                                  -    hrajeme pohybové hry dle volby dětí

HNĚDÁ STŘEDA

 

 

Prosinec  2015/2016

Téma: Kouzelný čas Vánoc

Odpočinková činnost-  besedujeme o bezpečnosti během vánočních prázdnin

                                 -    relaxujeme na podložce při poslechu vánočních koled

                                 -     hrajeme volné hry dle volby dětí

                                 -    vedeme hovory na téma vánočních zvyků, tradic

                                 -    posedíme před vánočními prázdninami u cukroví a čaje

 

Pracovní činnost    -    vyrábíme vánoční ozdoby z papíru (komp.1,2,6)

                                -     tvoříme vánoční přání (komp.1,2,6)

                                -     pečeme linecké cukroví (komp.1,2,6)

                                -     vyrábíme figurky čerta, mikuláše, anděla (komp.1,2,6)

 

Literární výchova  -    čteme z knih o Vánocích (komp.1,2,3)

                                -     vyprávíme si o vánočních zvycích, zkoušíme si ty, které dodržujeme doma (komp.1,3)

                                -     zdobíme třídu vánočními motivy dle předlohy z dětských časopisů (komp.1,2,5,6)

                                -     posloucháme a zpíváme známé vánoční koledy (komp.1,6)

 

Rekreační činnost  -    chodíme do centra města, všímáme si předvánoční výzdoby

                                -     sledujeme přírodu, pozorujeme změny (voda, led, sníh)- bude-li nám počasí přát

                                -     soutěžíme o největšího sněhuláka, nebude-li sníh o nejhezčího z papíru

                                -     sypeme zrní do krmítek

BÍLÁ STŘEDA

 

 

Leden  2015/2016

Téma: Pečujeme o své zdraví

Odpočinková činnost-  procvičujeme sluch, zrak, čich, hmat formou kolektivních her

 
                                -     kreslíme dle volby dětí

 
                                -     hrajeme pohybová říkadla (slon, sedmikráska)

 
                                -     relaxujeme na podložce při poslechu pohádky na audiokazetě

 
                               -     vypravujeme si zážitky z Vánoc

 
                               -     kontrolujeme běžnou denní hygienu- čisté ruce, kapesník, čistý  oděv

 

 

 

Pracovní činnost    -    připravujeme ve cvičné kuchyňce zdravý zeleninový salát (komp.1,2,5)

                                -     soutěžíme ve smyslovém poznávání potravin (komp.1,2,3


                                -     vaříme bylinkový čaj proti nachlazení (komp.1,2,5)

                                -      učíme se používat lékárničku (komp.1,2,4,5)

                                -      kreslíme zátiší ovoce a zeleniny (komp.1,3,6)

 

Literární výchova   -    vymýšlíme si příběh o posloupnosti úkonů osobní hygieny (komp.1,2,3)

                                -      učíme se telefonovat- oznámit úraz, přivolat pomoc (komp.3,5)

                                -      čteme si o předcházení úrazů např.při koupání, jízdě na kole atd.(komp.1,3)

                                -      prohlížíme si kuchařskou knihu- hledáme zdravé pokrmy (komp.1,2,3,6)

 

Rekreační činnost  -     navštěvujeme centrum a zjišťujeme, kde lze koupit zdravé  potraviny

                                -     poznáváme lékárny a hovoříme o významu léčiv

                                -     seznámíme děti s rakovnickou nemocnicí, hovoříme o jednotlivých odděleních

                                -     hrajeme v tělocvičně pohybové hry

                  

SVĚTLE MODRÁ STŘEDA

 

 

Únor  2015/2016

Téma: Masopust

Odpočinková činnost-  vyprávíme si v komunikačním kruhu na téma "Masopust"

 
                                -     kreslíme dle volby dětí

 
                               -     hrajeme stolní hry

 
                               -     relaxujeme na podložce při poslechu relaxační hudby

 
                               -     skládáme rozstřižené pohlednice

 
                               -     nacvičujeme automasáž molitanovým míčkem

 

 

 

Pracovní činnost     -     vyrábíme si masopustní masku (komp.1,2,6)

                                 -      modelujeme zvířátka (komp.1,2,6)

                                 -      tvoříme plakáty na karneval(komp.2,3,4,5,6)

                                 -     stříháme, překládáme, lepíme papír (komp.1,2,6)

                                 -     vyrábíme dárečky ke dni  Sv.Valentýna (komp.1,2,6)

 

Literární výchova   -    čteme si z denního tisku- Masopust v Rakovníku (komp.1,2,4,6)

                                -     zkoušíme si napsat článek o našem karnevale v tělocvičně + kratičké rozhovory (komp.1,2,3,4,5,6)

                                -     pracujeme s dětskými časopisy (komp.1,2,4)

                                -     vyprávíme si dojmy z karnevalu + dojmová kresba na nástěnky (komp.1,2,3,4,6)

 

Rekreační činnost   -    navštívíme centrum- prohlížíme si výlohy (Masopust)

                                 -     procházíme se kolem rakovnického potoka a krmíme kachny

                                 -     pozorujeme život v okolí ptačího krmítka v parku

                                -      hrajeme míčové hry v tělocvičně

          

SVĚTLE ZELENÁ STŘEDA

 

 

 

Březen  2015/2016

Téma: Velikonoce, svátky jara

Odpočinková činnost-   učíme se velikonoční koledy

 
                                 -     skládáme si z konstruktivní stavebnice

 
                                 -     hrajeme si s vláčkodráhou na dopravním koberci

 
                                -     shlédneme pohádku na DVD- Velikonoční zajíčci

                                -     jazyková chvilka- ž,š,č,ř,ď,ť,ň

 

 

Pracovní činnost     -     vyrábíme velikonoční přáníčka (komp.1,2,6)                                        

                            
                                 -      zkrášlujeme třídu ŠD, okna, nástěnky symboly jara, velikonoc (komp.1,2,5,6)

                                 -      zdobíme kraslice (komp.1,2,6)

                                 -      pečeme zajíčka z piškotového těsta (komp.1,2,6)

                                 -      pracujeme s barevným papírem, stříhání, lepení (komp.1,2,6)

 

Literární výchova   -      vymýšlíme hádanky o jaru (1,2,3,6)

                                 -      hledáme v knihách informace o tradicích a zvycích spojených s Velikonocemi (komp.1,2,5,6)

                                 -      učíme se koledy na pomlázku (komp.1,6)

                                 -      pracujeme s dětskými časopisy- luštíme křížovky, kvízy,rébusy (komp.1,2,6)

                                -      čteme si, co to znamená Apríl, aneb žertovný den v ŠD (komp.1,2,6)

 

Rekreační činnost   -    pozorujeme při vycházkách práce na zahradě

                                -      určujeme stromy v parku

                                -      hrajeme závodivé hry na koloběžkách

                                -      stavíme si na pískovišti

                                -      skáčeme přes švihadlo

ORANŽOVÁ STŘEDA

 

 

 

Duben  2015/2016

 

Téma: Máme rádi jaro

Odpočinková činnost  -    vybarvujeme omalovánky s jarní tématikou

                                    -     učíme se říkadla o jaře                                                                     

                                   -     nacvičujeme jógové cvičení na píseň " Na jaře"

 
                                   -     hrajeme pexeso

 
                                  -     skládáme puzzle

 

Pracovní činnost     -      připravujeme výstavu větviček jarních stromů a keřů (komp.1,2,6)

                                 -      vyrábíme ze špachtliček jarní květiny (komp.1,2,6)

                                 -      vyrábíme mláďátka zvířátek z barevného papíru (komp.1,2,6)

                                 -      stříháme, lepíme - dárky ke dni učitelů (komp.1,2,6)

                                 -      vyséváme do květníku jarní bylinku (komp.1,2,6)

 

Literární výchova   -     děti se pokusí připravit si referát o jarní rostlině (komp.1,6)

                                -      hledáme v knihách úryvky týkající se jarních zvyků a tradic (komp.1,2,6)

                                -      čteme z knihy Jak Krtek ke kalhotkám přišel(komp.1,6)

                                -      čteme říkadla s jarní tématikou (komp.1,6)

                                -     pracujeme s pracovními listy -volný čas na jaře (komp.1,2,6)

 

Rekreační činnost -    procházíme se jarní přírodou - všímáme si znaků jara

                               -     na vycházce rozeznáváme jarní rostliny

                               -     navštívíme botanickou zahradu

                               -     pročistíme úsek rakovnického potoka v okolí školy v rámci enviromentální výchovy

                               -     hrajeme venku hru "Na kuchařku"

          

ŽLUTÁ STŘEDA

 

 

 

Květen  2015/2016

Téma: Když jsme byli malí a když velcí byli malí

Odpočinková činnost-   vyprávíme si příhody z dětství

                            
                                 -     hovoříme o rodině

 
                                -     besedujeme o povolání rodičů, hrajeme pantomimu

 
                                -     hodnotíme školní úspěchy

 
                               -     hrajeme stolní hry, skládáme puzzle

                               -     zpíváme si známé písně

 

Pracovní činnost   -    tvoříme koláž " Moje maminka"- stříháme, lepíme(komp.2,3,4,6)

                              -      kreslíme jak se kdo u nás doma podílí na domácích pracích  (komp.2,3,4,6)

                       
                              -      skládáme z barevného papíru origami (komp.2,3,4,6)

                         
                              -      modelujeme kočárek(komp.2,3,4,6)

                              -      vyrábíme dárek ze slaného těsta pro radost maminkám k jejich svátku (komp.2,3,4,6)

 

Literární výchova -     hledáme v knihách informace o povolání našich rodičů  (komp.1,2,3,4,6)

                              -      pokoušíme se sestavit rodokmen své rodiny (komp.1,3,4)

                              -      nacvičujeme básničku pro maminku (komp.1,2,3,6)

                              -      besedujeme o tom, co se člověk může v určitém věku naučit(komp.1,2,3)

                              -     prohlížíme si fotografie v časopisech a hledáme rozdíly typické pro jednotlivá věková období(komp.1,3,4,6)

 

Rekreační činnost   -   navštívíme MŠ- porovnáváme co umí předškolní děti a my

                                -    ukážeme si kde je pečovatelský dům

                                -    hrajeme pohybové hry na vzduchu

                                -    jezdíme na koloběžkách

                                -   stavíme si z písku

FIALOVÁ STŘEDA

          

 

 

 

Červen  2015/2016

Téma: Den dětí

Odpočinková činnost-   hodnotíme pozitivně školní úspěchy- hovoříme o blížícím se vysvědčení

 
                                 -     povídáme si o plánech na prázdniny

 
                                 -     hrajeme stolní hry

 
                                -     stavíme si z konstrukční stavebnice

 
                                -     relaxujeme, provádíme automasáž v tureckém sedu na podložce

 

 

 

Pracovní činnost    -     malujeme letní radovánky podle našich představ (komp.1,2,6)

                                -      tvoříme koláž z pohlednic z výletu s rodinou z uplynulých dovolených (komp.1,2,6)

                                -     vyrábíme dárky pro děti v MŠ ke dni dětí (komp.1,2,3,6)

                                -     kreslíme zážitky ze školního výletu (komp.2,3,6)

                                -     tvoříme pozvánky na rozlučkovou diskotéku se školním rokem (komp.2,3,4,6)

 

Literární výchova  -    čteme si o krásných místech v okolí Rakovníka, hledáme tipy na výlet (komp.1,2,3,6)

                                        

                               -     učíme se hledat v jízdních řádech (komp.1,2,3,6)

                               -     pokoušíme se napsat článek na téma- Jak si představuji Den dětí (komp.1,2,3,6)

                               -     učíme se básničku o létu + dojmová kresba (komp.1,2,3,6)

                               -     shlédneme videokazetu s námětem děti a prázdniny  (komp.1,2,3,6)

 

Rekreační činnost -    uskutečňujeme časté procházky ven, hrajeme si na loučce u školy, v atriu školy

                                                            

                               -    slavíme v tělocvičně Den dětí

                               -   sedíme v trávě na dece a hrajeme karty

                               -   skáčeme venku přes švihadlo

                               -    hrajeme míčové hry na travnatém plácku

                               -    rozloučíme se se školním rokem- uspořádáme diskotéku v tělocvičně

          

PUNTÍKATÁ  STŘEDA