Plán ŠD na šk.r. 2017-2018

Září

 

Téma měsíce:              „Seznamujeme se“

 

Cíl:                             Připravit žáky, aby se zapojili do kolektivu, učí se spolupracovat

                                  Projevovat se jako zodpovědná osobnost

 

 Kompetence:

 

 • Aktivně se zapojuje do práce ve skupině
 • Řeší problémy vzniklé při hře
 • Dokáže samostatně vyjádřit své myšlenky
 • Orientuje se v budově školy
 • Slušně zdraví dospělé osoby

 

Odpočinkové činnosti:

 

- hrajeme společenské seznamovací hry

 

- seznamujeme se s prostředím ŠD, s řádem ŠD, poučením o bezpečnosti- procházíme budovu

 

- vyprávíme si o životě naší rodiny

 

- vyprávíme si zážitky z prázdnin

 

 

Pracovní činnosti:

 

- malujeme zážitky z prázdnin

 

- vyrábíme poznávací značku na dveře ŠD pro nové žáčky

 

- tvoříme koláž „Co děláme v ŠD

 

- společně zdobíme místnost ŠD

 

 

Literární činnosti:

 

- tvoříme společně pravidla ŠD

 

- seznamujeme kamarády se svou oblíbenou knihou z domova

 

- čteme si příběhy z knihy „Kouzelná zvířátka dětem“

 

- učíme se báseň „Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima…“

 

 

Rekreační činnosti:

 

- procházíme se v okolí školy- hovoříme o bezpečné cestě do/ze školy

 

- jezdíme na koloběžkách

 

- kreslíme křídami na chodník

 

- hrajeme míčové hry v atriu školy

 

 

Říjen

 

 

 

Téma měsíce:               „Barevný podzim“

 

Cíl:                               Upevnit si pravidla chování v přírodě, rozvinout vztah k přírodě

 

Kompetence:

 • Pracuje s přírodními materiály
 • Klade otázky ohledně přírody
 • Vychází z vlastních zkušeností a poznatků
 • Uplatňuje zásady bezpečnosti

 

Odpočinkové činnosti:

 

- vybarvujeme omalovánky s podzimní tématikou

 

- řešíme rébusy, hlavolamy, křížovky

 

- tiskáme tiskátky

 

- prohlížíme si dětské časopisy

 

- hrajeme stolní hry

 

 

 

 

Pracovní činnosti:

 

- pracujeme s přírodninami

 

- malujeme podzimní krajinu

 

- vyrábíme draka- soutěžíme o nejhezčí výrobek

 

- připravujeme ovocný pohár ve školní kuchyňce

 

- pracujeme s barevnou tuší

 

 

Literární činnost:

 

- hrajeme jednoduchou pohádku „O řepě“

 

- pracujeme s knihou „ Hádáš, hádám, hádáme“- Ovocné hádanky

 

- čteme si z dětské encyklopedie o přírodě

 

- hovoříme o pracích na zahradě na podzim

 

- z knihy „Lidové tradice si čteme o podzimních ohníčkách, bramborách…“

 

 

Rekreační činnosti:

 

- podnikáme přírodovědné vycházky do okolí

- poznáváme podzimní plody, sbíráme je, všímáme si změn v přírodě na podzim, sledujeme práci na zahradách

 

 

 Listopad

 

Téma měsíce:               „ Padá listí“

 

Cíl:                              Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city ke svému okolí, 

                                   prostředí, lidem.

                                   Vést žáky k všestranné i účinné komunikaci.

                                  

                                     

Kompetence:

 • Učí se zhodnotit situace, které prožil
 • Dokáže si obhájit své výrobky
 • Navrhuje způsob zpracování
 • Váží si svých dovedností

     

 Odpočinkové činnosti:

 

 

- skládáme puzzle

 

- hovoříme o víkendu

 

- stavíme vláčkodráhu

 

- relaxujeme na podložce při poslechu relaxační hudby

 

 

Pracovní činnosti:

 

- frotážujeme podzimní listy

 

- modelujeme listy a podzimní plody

 

- řešíme kvízy- poznáváme listnaté a jehličnaté stromy, plody

 

- vyrábíme podzimního panáčka

 

- pracujeme s barevnými papíry

 

 

Literární činnosti:

 

- čteme si o podzimu

 

- pokusíme se vytvořit pohádku z obrázků

 

- pracujeme s knihou „Hádám ….“ na téma stromy, věci kolem nás na zahradě

 

- čteme si příběhy na pokračování „Kouzelná zvířátka dětem“

 

- pracujeme ve skupinách na rýmování

 

 

 Rekreační činnosti:

 

- v okolí školy sbíráme listy na pracovní činnost

 

- hrajeme pohybové hry v tělocvičně

 

- soutěžíme ve stolním tenise a stolním fotbálku

 

Prosinec

 

Téma měsíce:               „ Vánoční čas“

 

Cíl:                              Pomáhat žákům rozvíjet a poznávat své schopnosti, uplatňovat

                                   vědomosti a dovednosti

                                   Zažít české vánoční tradice

Kompetence:

 

 • Stříhá, lepí
 • Poznává vánoční zvyky
 • Neprosazuje jen své názory na řešení konkrétních situací
 • Samostatně vyjadřuje své myšlenky

 

 Odpočinkové činnosti:

- posloucháme vánoční koledy

- vyprávíme si své rodinné vánoční příběhy

- čteme pohádkový příběh dle výběru dětí

- relaxujeme při poslechu pohádky na CD

 

Pracovní činnosti:

 

- malujeme zimní krajinu

 

- vyrábíme vánoční přání

 

- zdobíme si stromeček v ŠD vlastnoručně vyrobenými ozdobami

 

- vyrábíme figurky anděla, čerta, Mikuláše

 

 

Literární činnosti:

 

- čteme si z knihy „Lidové tradice“

 

- vyprávíme si o Vánocích u nás doma

 

- čteme z knih rozdíl mezi slavení Vánoc nyní a před lety

 

 

Rekreační činnosti:

 

 -hrajeme pohybové hry v tělocvičně

 

- provádíme zimní radovánky v parku- bobujeme, stavíme sněhuláka

 

 

Leden

 

 Téma měsíce:               „Pečujeme o své zdraví“

 

 Cíl:                               Upevnit správné hygienické návyky, v chladném počasí předcházet

                                     nemocem, vštípit zdravý životní styl

 

Kompetence:

 • Vybavit žáky kompetencemi ke správnému zařazení pravidel zdravého životního stylu do svého života
 • Předcházet sociálně-patologickým jevům
 • Osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti
 • Zaměřit pozornost na duševní a fyzické zdraví jedince

Odpočinkové činnosti:

 

- besedujeme o zdravé výživě, sportu

 

- hovoříme o důležitosti spánku, odpočinku k načerpání sil

 

- relaxujeme

 

- hrajeme stolní hry

 

 

Pracovní činnosti:

 

- obkreslujeme postavu jednoho z nás – popisujeme názvy částí těla

 

- připravíme si rychlé a zdravé občerstvení, dbáme na zásady stolování

 

- střiháme z časopisů a lepením si vyrábíme zdravý jídelníček, kreslíme ovoce a zeleninu

 

- oblékáme papírové panenky dle počasí

 

 

Literární činnosti:

 

- poznáváme lidské tělo dle dětské encyklopedie

 

- hovoříme o předcházení nemocem a úrazům, podle obrázků sestavujeme posloupnost jednotlivých úkonů osobní hygieny

 

- soutěžíme ve smyslovém poznávání (čich, chuť, hmat) zeleniny, ovoce, koření…

 

- sepisujeme svůj jídelníček, mladší děti malují, prohlížíme si obrázky bylinek

 

 

 

Rekreační činnosti:

 

- dle možnosti návštěva školního bazénu

 

- hry na sněhu

 

- přikrmujeme ptáčky ve veřejném krmítku v parku

 

- pohybové hry v tělocvičně

 

Únor

 

 

Téma měsíce:               „Měsíc karnevalový“

 

 

Cíl:                              Vytvářet u žáků vnímavé a citlivé vztahy k lidem

                                    Vážit si sám sebe

 

 

Kompetence:

 • Dokáže se omluvit
 • Poznává tradice své obce, svého města
 • Stříhá, lepí
 • Objektivně zhodnotí svou práci i ostatních

 

Odpočinkové činnosti:

 

 

- vybarvujeme omalovánky na téma masopust

 

- hrajeme karty

 

- stavíme z konstruktivních stavebnic

 

- relaxujeme při poslechu pohádky

 

Pracovní činnosti:

 

- vyrábíme karnevalovou masku

 

- vyrábíme dárky ke dni Svatého Valentýna

 

- malujeme svou obec, své město-soutěž

 

- zdobíme tělocvičnu na karnevalový rej

 

 

Literární činnosti:

 

- čteme si o masopustu z knihy „Lidové tradice“

 

- porovnáváme rozdíly masopustních masek dnes a před lety

 

- učíme se pracovat s kalendářem a vyhledáváme jména kamarádů

 

- hádáme z knihy Z. Pospíšilové

 

 

Rekreační činnosti:

 

- karnevalový rej v tělocvičně

 

- soutěžní odpoledne

 

- procházíme se v okolí školy

 

- pozorujeme ptáčky u krmítka v parku a atriu školy

 

 

Březen

 

 

Téma měsíce:               „Naši kamarádi - zvířátka“

 

 

Cíl:                              Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city ke svému okolí

                                   přírodě, zvířatům, chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví, vést

                                   žáky k všestranné komunikaci

 

Kompetence:

 

 • Vyhledává informace v literatuře
 • Oceňuje kamarády za dobrou práci
 • Aktivně se zapojuje do činností

 

Odpočinkové činnosti:

 

- relaxujeme ve snoozelenu

 

- vybarvujeme omalovánky se zvířaty

 

- hrajeme si na domácnost- hry s kuchyňkou

 

- vyprávíme si o jarních víkendových zážitcích

 

 

Pracovní činnosti:

 

- kreslíme domácí mazlíčky a práce vystavujeme

 

- vyrábíme jarní květiny a zdobíme družinu

 

- pracujeme s barevnými papíry a vyrábíme zvíře, které žije v ZOO

 

- vyrábíme záložku- březen= měsíc knihy

 

- vyrábíme dárky ke Dni učitelů

 

 

Literární činnosti:

 

- čteme si z knih o životě zvířat v ZOO

 

- poznáváme exotická zvířata podle obrázků

 

- shlédneme dokument o životě zvířat

 

- vyprávíme si o domácích zvířátkách, jejich mláďatech

 

 

Rekreační činnosti:

 

- sledujeme při procházkách v okolí školy změny v přírodě na jaře

 

- soutěžíme na koloběžkách

 

- na vycházce pozorujeme jarní práce na zahradě

 

Duben

 

 

 

Téma měsíce:               „Velikonoce“

 

 

Cíl:                               Podněcovat žáky k logickému a tvořivému myšlení

 

Kompetence:

 

 • Dovede využít knižní materiál
 • Odhadne důsledky svého chování
 • Dokáže přijmout kritiku svého nevhodného chování

 

Odpočinkové činnosti:

 

- relaxujeme při četbě z knihy

 

- hrajeme si s vláčkodráhou, legem

 

- modelujeme dle vlastní fantazie

 

- hrajeme si na koberci s auty, oblékáme panenky

 

 

Pracovní činnosti:

 

- malujeme a zdobíme kraslice různými technikami

 

- uskutečňujeme výstavu velikonočních výrobků dětí a rodičů- nejhezčí odměníme

 

- zdobíme třídu i okna symboly Velikonoc (vystřihujeme, lepíme), vyrábíme velikonoční přání

 

- vyrábíme čarodějnici

 

 

 

 

Literární činnosti:

 

- čteme si o Velikonocích z knihy „Lidové tradice“

 

- v knihách hledáme význam slova Apríl

 

- čteme si velikonoční příběh a děti spontánně vyprávějí vlastní zážitky a příhody

 

- vyprávíme si zážitky z Velikonoc, čarodějnic

 

 

Rekreační činnosti:

 

- opékáme v atriu školu

 

- soutěžíme na koloběžkách

 

- stavíme v přírodě stan

 

- jezdíme na skluzavce

 

Květen

 

 

Téma měsíce:               „Pečujeme o své zdraví  - sportujeme“

 

Cíl:                              Vytvářet u žáků potřebu sportovního vyžití

                                   Uvědomit si nebezpečí obezity

 

 

Kompetence:

 • Dokáže vyjádřit své pocity
 • Zvládne pochopit odlišnosti mezi dětmi
 • Dbá na své zdraví

 

Odpočinkové činnosti:

 

- věnujeme se jazykové chvilce

 

- tiskáme tiskátky, sestavujeme obrázky z mozaiky

 

- hrajeme na rybáře s magnetickou hrou

 

- relaxujeme na kostkách

 

 

Pracovní činnosti:

 

- vyrábíme dáreček pro maminku- ke Dni matek

 

- připravíme si zdravou pomazánku

 

- kreslíme svou maminku

 

- zdobíme prostory ŠD nakreslenými obrázky léčivých rostlin

 

 

Literární činnosti:

 

- povídáme si o rodině, co všechno maminky doma dělají

 

- hádáme z knihy „Hádám…“ sportovní náčiní

 

- v odborné literatuře hledáme výraz paralympiáda

 

- vymýšlíme netradiční sporty

 

- hovoříme, které kosmetické přípravky doma používáme

 

 

Rekreační činnosti:

 

- v přírodě provozujeme netradiční sporty- opičí dráha, překážkový běh, běh s pingpongovým míčkem na lžíci, přetahování aj.

 

- soutěžíme o nejhezčí obrázek namalovaný křídami na chodníku

 

- hrajeme karty na dece v parku

 

- hrajeme míčové hry

 

Červen

 

Téma měsíce:               „Jdeme do finále“

 

Cíl:                               Vybrat vhodné a bezpečné vyplnění volného času

                                    Rozvíjet své schopnosti uplatňovat je s osvojenými dovednostmi

 

 

 

Kompetence:

 • Dokáže obhájit svůj výběr činnosti
 • Řeší problémové situace při hře
 • Zapojuje se do kolektivních her

 

 

Odpočinkové činnosti:

 

- hrajeme stolní hry- prší, kvarteto, černý Petr, dáma aj.

 

- hrajeme si s dřevěnými vkládačkami- rozvíjíme jemnou motoriku

 

- kreslíme dle vlastní fantazie

 

- čteme si z publikace „ Rakovník nejen dětem“- jako inspirace pro výlet s rodinou

 

 

 Pracovní činnosti:

 

 

- kreslíme dojmovou kresbu ze Dne dětí

 

- z pohlednic tvoříme prázdninový vláček

 

- vyrábíme koláž na téma „Co se mi nejvíc líbilo na školním výletě“

 

- uklízíme nástěnky na prázdniny

 

 

Literární činnosti:

 

- hovoříme o Dni dětí

 

- plánujeme, kam pojedeme o prázdninách, na co se budeme těšit

 

- hovoříme, co jsme dělali ve volném čase s rodiči (o víkendu)

 

- pracujeme s knihou „Encyklopedie pro žáčky“ vyhledáváme informace o sportu

 

 

Rekreační činnosti:

 

- slavíme Den dětí- hledáme sladký poklad v prostorách školy, plníme úkoly

 

- rozloučení s dětmi, zakončení školního roku- diskotéka, rozdání pochvalných listů