Informace o nás

Školní družina při SŠ, ZŠ a MŠ Rakovník p.o.

Františka Diepolta 1576

Rakovník

269 01

 

Motto ŠD:

"Ať je léto nebo zima,

v družině je vždycky prima.

Po škole sem zajdem rádi,

máme tady kamarády.

Zahoď nudu za hlavu,

pojď si spravit náladu.

Relaxovat, pracovat, lenošit i hrát,

buď také náš kamarád."

 

Naše školní družina je určena pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami. Je umístěna v přízemí budovy číslo dveří 155 – I.a II.odd. pro ZŠ praktickou,  III.oddělení pro žáky ze ZŠ speciální se nachází v 1.patře číslo dveří 235.

Telefon: 313 112 536

Zabezpečuje výchovně vzdělávací působení žákům základní školy praktické a základní školy speciální před a po skončení vyučování. Poskytuje odpočinkové, relaxační a zájmové činnosti.

Poskytuje zájmové vzdělávání žákům základní školy praktické a základní školy speciální před a po skončení vyučování. Své působení uskutečňuje výchovnou, vzdělávací, odpočinkovou, relaxační a zájmovou činností. V současné době dětem nabízíme kroužek „Šikovné ruce“ a Výtvarný kroužek.

Výstupem našich činností je na konci školního roku časopis ŠD "Družináček".

Organizační zabezpečení

 

Vedoucí vychovatelka

JAROŠOVÁ Šárka

II. oddělení

Ostatní vychovatelky

VOPATOVÁ Jana

I. oddělení

 

DOLANSKÁ Dana

III. oddělení

 

 

Pobyt ve školní družině je bezplatný. Pitný režim zajišťujeme pro vaše děti přímo ve družině.

 

Ranní provoz družiny ZŠ praktické:

  6.15 - 7.45

 

 

 

Ranní ŠD mohou navštěvovat i děti, které nejsou do ŠD přihlášeny. Děti do ŠD mohou docházet do 7.30 hod., později již čekají na otevření školy.

 

Odpolední provoz

I. oddělení

po vyučování do 16.00 hod (koncová družina pro ZŠ praktickou)

II. oddělení

po vyučování do 14.45 hod (ZŠ praktická)

III. oddělení

po vyučování do 14.50 hod (ZŠ speciální)

 

 

Příchody a odchody žáků:

Žáci 1.stupně jsou předáváni třídními učitelkami přímo vychovatelce.
Žáci 2.stupně docházejí k šatnám sami, zde si je převezme vychovatelka.
Dítě odchází dle záznamu na zápisním lístku.
Aktuálně na základě písemného vyjádření rodičů (uvolnění žáka ze ŠD).
Nelze akceptovat telefonické pokyny rodičů na mobil dítěte.

Odhlášení žáka:

Musí být provedeno zákonnými zástupci písemně s přesným termínem ukončení docházky do ŠD. Pokud nebude dítě takto odhlášeno, je stále žákem družiny.