Plán ŠD na rok 2013/2014

 

Září – Bezpečná cesta do školy a ze školy, družina, škola

 

 • seznamujeme se se školní družinou, školou
 • seznamujeme se s vnitřním řádem, pravidly a režimem ŠD
 • hrajeme hry na seznámení
 • poznáváme dopravní značky
 • kreslíme zážitky z prázdnin
 • stavíme ze stavebnic naše město
 • vycházka do okolí školy, dodržujeme pravidla silničního provozu
 • hrajeme si v atriu školy
 • cvičíme na veřejném hřišti
 • vybarvujeme omalovánky, prohlížíme si dětské knížky

 

 

Říjen – Barvy podzimu

 

 • hovoříme o zdravém jídelníčku, ochutnáváme ovoce a zeleninu
 • čteme si příběhy s podzimní tématikou
 • hovoříme o stěhovavých a přezimujících ptácích
 • povídáme si o změnách přírody, o počasí
 • vyrábíme draky
 • pracujeme s přírodninami
 • sbíráme listy, kaštany, žaludy…
 • hrajeme pohybové hry na zahradě školy
 • soutěžíme v tělocvičně
 • hrajeme stolní hry, házíme terč, hrajeme kuželky

 

 

Listopad – Naše město

 

 • poznáváme historické památky našeho města – radnice, muzeum, náměstí, brány
 • hovoříme o rakovnické pověsti
 • soutěžíme „ Co vím o našem městě“
 • kreslíme památky města
 • společně tvoříme obrázek rakovnické pověsti
 • na náměstí si prohlížíme radnici, muzeum, bránu, zvonici, kostel
 • sportujeme v tělocvičně – stolní tenis, rotoped, boxovací pytel
 • skládáme puzzle, modelujeme, tiskáme tiskátky, relaxujeme při pohádce

 

 

 

Prosinec – Mikulášská nadílka, vánoční čas

 

 • čteme si z knihy „ Lidové tradice“ o postavičkách Mikuláše, čerta a anděla
 • hovoříme o adventu
 • povídáme si o vánočních zvycích
 • vyrábíme postavy Mikuláše, čerta a anděla
 • vyrábíme vánoční přáníčka
 • zpíváme vánoční koledy
 • zdobíme si družinu vyrobenými ozdobičkami
 • pořádáme posezení u cukroví a čaje, posloucháme vánoční koledy
 • prohlížíme si vánoční strom na náměstí a vánoční výzdobu

 

 

 

Leden – Rodina a kamarádi

 

 • povídáme si o rodině a kamarádství
 • hovoříme o tom, jak s rodiči trávíme volný čas
 • povídáme si o příbuzenských vztazích a členech rodiny
 • hovoříme o zásadách slušného chování – zdravení, podání ruky a poděkování
 • kreslíme dojmovou kresbu z výletu s rodiči
 • kreslíme „ Můj kamarád ze ŠD“
 • sáňkujeme v parku
 • pozorujeme zimní přírodu
 • tvoříme obrázky z vyšlapaného sněhu
 • vybarvujeme omalovánky se zimními sporty a radovánky
 • modelujeme sněhuláky, prohlížíme si obrázky zvířat

 

 

Únor – Zimní radovánky, Masopust

 

 • čteme si příběhy se zimní tématikou
 • hovoříme o oblékání v zimě a otužování
 • čteme si o masopustu – vyhledáváme informace na PC
 • malujeme „ Zima kolem nás“
 • vyrábíme masky na karneval
 • vyrábíme sněhové vločky
 • bobujeme, koulujeme se v parku, stavíme sněhuláka
 • tancujeme a soutěžíme na karnevale v tělocvičně
 • hrajeme si na lékaře, s kuchyňkou, hrajeme karty – prší, pexeso, kvarteto

 

 

Březen – Příroda se probouzí, přichází jaro

 

 • březen měsíc knihy – moje oblíbená kniha
 • hovoříme o změnách v přírodě, o zvířatech
 • soutěžíme o nejlepšího čtenáře
 • učíme se básničky o jaru
 • zdobíme ŠD jarními výrobky
 • vyrábíme sluníčka
 • kreslíme zvířata
 • vyrábíme květiny
 • pozorujeme v okolí školy zahrádky – poznáváme jarní květiny
 • kreslíme křídami na chodník
 • stavíme stan na zahradě
 • obkreslujeme podle šablony, kreslíme dle vlastní fantazie, hrajeme stolní hry

 

 

 

Duben – Velikonoce

 

 • hovoříme o návratu ptáků z teplých krajin
 • podle obrázků poznáváme jarní květiny
 • v odborné literatuře si čteme o velikonocích
 • hovoříme o velikonočních zvycích, symbolech velikonoc
 • učíme se velikonoční koledu
 • zdobíme vajíčka
 • vyrábíme velikonoční přání
 • zdobíme družinu velikonočními výrobky
 • vyrábíme čarodějnice
 • jezdíme na koloběžkách na zahradě
 • učíme se hrát petáng
 • házíme míčem na cíl
 • opékáme v atriu školy buřty slavíme čarodějnice
 • relaxujeme při poslechu pohádky, hrajeme domino, stavíme z lega

 

 

 

Květen – Den matek

 

 • hovoříme o maminkách o tom, jak jim pomáháme
 • povídáme si o režimu dne – rozlišujeme zábavu, povinnost, nutnost odpočinku
 • hovoříme o hygienických návycích
 • vyrábíme dárky pro maminky
 • kreslíme svou maminku
 • vyrábíme dekorační věnečky na dveře
 • poznáváme stromy v parku
 • hrajeme si v parku na průlezkách, houpačkách
 • hrajeme pohybové hry v atriu školy
 • hovoříme o prožitém víkendu, hodnotíme školní úspěchy, navlékáme korálky

 

 

Červen – Prázdniny

 

 • hovoříme o blížích se prázdninách, vysvědčení
 • povídáme si o bezpečném koupání, opalování
 • čteme si o tom, kam můžeme jet na prázdniny – tipy na výlety v našem okolí
 • povídáme si o Dni dětí
 • slavíme Den dětí
 • připomínáme si, jak se chováme v přírodě – co jí škodí, co prospívá
 • pracujeme s didaktickou pomůckou na třídění odpadu
 • vyrábíme kontejnery na třídění odpadu
 • kreslíme „Můj dárek za vysvědčení“
 • koláž „Jak bych chtěl prožít prázdniny“
 • stavíme vláčkodráhu, chytáme rybičky, prohlížíme si dětské časopisy